Society of Jesus

in ThailandCandidates dek

 

บ้านผู้สมัครเคยอยู่สามพรานหลายปีมาแล้ว ในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ผู้สมัครจะย้าย
ไปอยู่ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเรียนที่โรงเรียนสันติวิทยา ซึ่งเป็น
โรงเรียนของอาสนวิหารที่เชียงราย ผู้สมัครประมาณ 30 กว่าคนนี้จะเป็น
นักเรียนภาคปกติ และพักด้วยกันที่บ้านผู้อบรมของคณะ ซึ่งห่างจากตัวเมือง
ประมาณ 20 ก.ม.

 

จะมีเยสุอิตสององค์เป็นผู้อบรมและดูแลกลุ่มหนุ่มที่มีชีวิตชีวาและความหวังนี้

 

.

 

 

LH5
LH2
LH6
LH4
LH3
LH7
LH8
LH1