Society of Jesus

in Thailand

 

XLC Mengrai

 ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ (XLC) ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย หากเดินทางโดยพาหนะจะใช้เวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อไปถึงสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในประเทศไทย เพราะที่นี่มีวัดวาอารามอันเป็นเอกลักษณ์และไร่ชาอีกมากมาย ดังนั้น เรียกได้ว่า ที่แห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านสำหรับพี่น้องชาติพันธุ์จำนวนมาก และในหมู่บ้านของพวกเขาเหล่านั้นก็กลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนข้างนอกได้เข้ามาเยี่ยมชมด้วยเช่นกัน

จังหวัดเชียงรายได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งรัฐบาลได้เริ่มประชาสัมพันธ์ถึงความสำคัญนี้ตั้งแต่ปี 2558 นอกจากนี้ เชียงรายยังมีที่ตั้งอันเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางการผลิตสำหรับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เนื่องจากเชียงรายมีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าและลาว และอยู่ห่างจากมณฑลยูนนาน ทางตอนใต้ของจีน ไปประมาณ 250 ไมล์ และนี่เป็นกุญแจสำคัญอันนำไปสู่การติดต่อกับเวียดนามและอินเดีย จากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาของเราต้องได้รับทักษะและความรู้รอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน การจัดการธุรกิจ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านเศรฐกิจในแว่นแคว้นแห่งนี้

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์เป็นสถาบันที่เป็นระบบหอพัก อันมีวิสัยทัศน์ที่เปิดต่อความหลากหลายด้านวัฒนธรรม เพื่อการพัฒนาและการส่งเสริมเยาวชน ชุมชนฯแห่งนี้มีเป้าหมายที่จะมอบการศึกษาสำหรับเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีรากฐานจากจิตตารมณ์ของคณะเยสุอิต นี่เป็นการมอบโอกาสในการพัฒนาความเชี่ยวชาญและทักษะชีวิต รวมถึงการเรียนรู้เพื่อการดำรงชีวิตอย่างดีในศตวรรษที่ 21 ชุมชนฯแห่งนี้มีความมุ่งมั่นที่จะอบรมและขัดเกลาเยาวชนชายหญิง เพื่อที่จะสามารถทำงานอย่างซื่อสัตย์เพื่อผู้อื่น และร่วมกับผู้อื่น จะได้สร้างโลกที่เปี่ยมไปด้วยความยุติธรรมและสันติ

เนื่องจากชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์ยังไม่ได้เป็นวิทยาลัยอย่างสมบูรณ์ เพราะกำลังอยู่ในกระบวนการจัดตั้ง เราจึงไม่สามารถมอบวุฒิการศึกษาหรือปริญญาให้กับนักศึกษาของเราได้ ดังนั้น ณ ขณะนี้ ทางชุมชนฯจึงให้นักศึกษาเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อจะได้รับปริญญาตรีเอกภาษาอังกฤษต่อไป

xlc-2
Farming-activity-2
XLC-d
Blessing-of-the-construction-of-Building-2
XLCl
Gazebo-for-student-activities-donated-by-Luxembourg
xlc-5
XLC-g
XLC_logo
XLC_Mengrai
XLC-a
XLC-j
XLC-b
Farming-activity-1
XLC-i
XLC-h
Construction-of-Building-2-3
XLC-c
Construction-of-Building-2-2
xlc-4
XLC-e
xlc-3
XLC-k
XLC-f
xlc-1