เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้ามากยิ่งขี้น

 

 

AMDG2

 

 

 
นับตั้งแต่สมัยนักบุญอิกญาซีโอและสหายกลุ่มแรก ทางคณะฯได้มีข้อสรุปสั้นๆเกี่ยวกับจิตตารมณ์ของคณะเยสุอิตนั่นก็คือคำว่า "Ad Majorem Dei Gloriam" ซึ่งเป็นภาษาลาติน มีหมายความว่า  "เพื่อเทิดพระเกียรติมงคลของพระเจ้ามากยิ่งขี้น"  ประโยคนี้เป็นแรงดลใจเยสุอิตให้พยายามทำดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในการรับใช้พระอาณาจักรพระเจ้า เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ทั้งชายหญิงให้เข้ามาสัมผัสความรักที่พระเจ้าทรงมีต่อพวกเขาในองค์พระคริสตเจ้า และช่วยให้พวกเขาตอบสนองความรักนั้นโดย "สรรเสริญ เคารพเทิดทูน และรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเรา" [การปฏิบัติจิต #21]
 
คำที่มีอิทธิพลในการดำเนินชีวิตของสมาชิกคณะฯก็คือคำว่า "มากยิ่งขึ้น" คำนี้ผลักดันให้เยสุอิตอยากทำงานของพระให้มากขึ้นเสมอ เพราะเห็นแก่พระเจ้า แก่พระศาสนจักร แก่ประชากรของพระองค์ ที่สำคัญเพื่อมีส่วนในการนำพระอาณาจักรแห่งความยุติธรรม สันติ และความรัก เข้ามาท่ามกลางโลกนี้
 
 
 
 
 

AMDG3