พรุ่งนี้...เพื่อพระคริสตเจ้า

พรุ่งนี้...เพื่อพระคริสตเจ้า

คพ. มนาสันต์ วงษ์วาร SJ และ อ. พุฒิพงษ์ พุฒตาลศรี

 

ในปี ค.ศ.1970 เป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน ในช่วงสงครามเย็น มีสงครามที่ประเทศเวียดนาม ได้มีการขยายอำนาจคอมมูนิสต์ เศรษฐกิจโลกที่ผกผัน เป็นช่วงหลังสังคยานาวาติกันที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรในประเทศไทยมีการส่งเสริมกระแสเรียกสำหรับการเป็นพระสงฆ์นักบวชชาย-หญิงอย่างแพร่หลาย คณะนักบวชต่างๆได้มีการประกาศรับผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวชผ่านทางวารสารคาทอลิกฉบับต่างๆ คณะเยสุอิตก็เช่นกัน

โดยภายหลังจากงานบวชของคุณพ่ออัลฟองโซ แด ยวง ในวันที่ 21 มีนาคม ค.ศ. 1970 เพียงแค่สามวัน สมาชิกเยสุอิตในประเทศไทยได้จัดประชุมที่หาดผาแดง จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม ซึ่งการประชุมได้ข้อสรุปว่าคณะยังคงปฏิบัติงานแบบเดิมต่อไป จนกว่าจะมีสมาชิกของคณะเพิ่มมากขึ้น

 

S 39247908

 

หลังจากนั้นอีก 6 เดือน ประกาศฉบับแรกซึ่งเขียนหัวเรื่องว่า “ตำแหน่งว่าง” ซึ่งปรากฏในหนังสืออุดมสารฉบับเดือนกันยายน เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชิญชวนวัยรุ่นชายเข้ามาเป็นสมาชิกของคณะ โดยวลีที่น่าสนใจและถูกใช้เกี่ยวกับคำเชิญชวนในการหากระแสเรียกของคณะอีกหลายครั้งในหลายปีถัดมาคือ “มีความปรารถนาที่จะสร้าง พรุ่งนี้... เพื่อพระคริสตเจ้า” ต่อมาในวันที่ 6 พฤศจิกายน เมื่อคุณพ่อซิกมุนด์ แลส์เชนสกี้ได้รับแต่งตั้งเป็นอธิการเจ้าคณะแขวงคนแรกของไทย

ซึ่งขณะนั้นคุณพ่อเป็นผู้รับผิดชอบด้านการส่งเสริมกระแสเรียกคณะเยสุอิตด้วย วันรุ่งขึ้นในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน ได้จัดให้มีการ “สัมมนาชีวิตเยสุอิต” ขึ้นครั้งแรกที่บ้านเซเวียร์ มีนักศึกษาชายเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 6 คน หลังจากนั้นคำเชิญชวนก็เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นกระทั่งในวันที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 1979 คณะได้ออกหนังสือวารสาร “รายสะดวก” ชื่อว่า “หนังสือเยสุอิต” จุดประสงค์เพื่อให้คริสตชนไทยได้รู้จักนักบวชเยสุอิตมากขึ้น นอกจากนั้นยังเป็นการหากระแสเรียกสำหรับคณะไปในตัวด้วย