ขอแสดงความยินดีกับสกอลาสติกใหม่

ขอแสดงความยินดีกับสกอลาสติกใหม่

 

หลังจากที่ นวก(ะ) หรือ Novices ใช้ชีวิตที่นวกสถาน Maria Della Strada ที่ประเทศเมียนม่าเป็นเวลา 2 ปี พวกเขาได้ปฏิญาณตนครั้งแรก ในด้านความยากจน ความบริสุทธิ์ และความนบน้อม พิธีมิสซาการปฏิญาณตนดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2022 ณ วัดพระจิตเจ้า สวนเจ็ดริน จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 11:00 น.

ซึ่งงานปฏิญาณนี้มีผู้คนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น สมาชิกของคณะฯ ญาติพี่น้อง เพื่อนๆ ของพวกเขา พระสงฆ์ นักบวช ฯลฯ พวกเราเยสุอิตในประเทศไทยรู้สึกยินดีที่มีสมาชิกเพิ่มขึ้น และทำให้พวกเรามีความหวังมากขึ้นสำหรับกระแสเรียกของคณะเยสุอิตในประเทศไทย

 

 

การปฏิญาณตนครั้งแรกของ

บร. ยอแซฟ ธนธรณ์ อุปการ์ เอส.เจ.

บร. ยอห์นบัปติสต์ จุลณพ กอบกู้เงินทอง เอส.เจ.

บร. ยอแซฟ ทัศไนย อุปการ์ เอส.เจ.

 

 

 

วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2022

ณ วัดพระจิตเจ้า สวเจ็ดริน

เชียงใหม่