ขอแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่คณะเยสุอิต

ขอแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่คณะเยสุอิต

คณะเยสุอิตในประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับพระสงฆ์ใหม่ของคณะฯ คือ คุณพ่อมัทธิวณรงค์ฤทธิ์ ดาวเรืองผดุง เอส.เจ. และคุณพ่อโทมัส ฟาม โง ฮวง หยุง เอส.เจ. โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ครั้งนี้ ร่วมด้วยพระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม พระสังฆราชสังฆมณฑลเชียงราย ณ อาสนวิหารพระหฤทัย เชียงใหม่ วันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 2022 

DSCF3098.jpg
DSCF3129.jpg
DSCF3228.jpg
DSCF3349.jpg
DSCF3353.jpg
DSCF3426.jpg
DSCF3393.jpg