ปีฉลองนักบุญอิกญาซีโอ

ปีฉลองนักบุญอิกญาซีโอ

 

พวกเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า และดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ในโอกาสเฉลิมฉลองปีนักบุญอิกญาซีโอนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2021 เป็นปีระลึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ที่เมืองปัมโปลนา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นในการกลับใจของท่าน จากทหารอัศวินสู่ความเป็นนักบุญ ในช่วงปีดังกล่าวนี้ ก็เป็นโอกาสระลึกถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การแต่งตั้งเป็นนักบุญของท่านนักบุญอิกญาซีโอและท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์อีกด้วย ซึ่งวันเฉลิมฉลองดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2022 และปีแห่งนักบุญอิกญาซีโอ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022