500 ปีการกลับใจของนักบุญอิกญาซีโอ

500 ปีการกลับใจของนักบุญอิกญาซีโอ

การระลึกถึงวันครบรอบ 500 ปี การกลับใจของท่านนักบุญอิกญาซีโอ เริ่มนับตั้งแต่เหตุการณ์การได้รับบาดเจ็บของท่านในระหว่างการสู้รบที่เมืองปัมโปลนา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1521 ในขณะที่ท่านได้สู้รบเพื่อป้องกันป้อมปราการปัมโปลนาจากทหารฝรั่งเศส ท่านได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเนื่องจากโดนกระสุนปืนใหญ่ การบาดเจ็บในครั้งนี้ต้องใช้เวลายาวนานในการพักฟื้น และช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ได้นำท่านสู่การกลับใจอย่างแท้จริง คือท่านได้เปลี่ยนจากทหารผู้กล้าเป็นนักบุญ นอกจากนั้นคณะเยสุอิตยังระลึกถึงโอกาสการฉลอง 400 ปี การแต่งตั้งเป็นนักบุญของท่านนักบุญอิกญาซีโอ และท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2022 อีกด้วย

 

 

"มองทุกสิ่งใหม่ในพระคริสต์"

คณะเยสุอิตมีความปรารถนาเพื่อส่งเสริมให้คนทั่วไปได้รับแรงบันดาลใจ จากแบบอย่างของท่านและเข้าใจถึงประสบการณ์การต่อสู้ภายใน (การเคลื่อนไหวของจิต) ของท่านซึ่งประสบการณ์นี้นำไปสู้การกลับใจของท่าน และช่วยให้ตัวท่านได้ใกล้ชิดและคุ้นเคยกับพระเจ้า ความคุ้นเคยกับพระเจ้านี้เอง ทำให้ท่านได้เข้าใจ และตระหนักถึงการสถิตของพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่าง เพื่อค้นพบพระเจ้าในทุกสิ่งทุกอย่าง และท่านเองก็ได้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างใหม่ในพระคริสต์