เว็บไซต์ในเครือข่ายเยสุอิต

 

Sosa 

   สำนักงานมหาธิการคณะแห่งพระเยซูเจ้า 

www.sjweb.info

    [Very Rev. Fr. Arturo Sosa, S.J., มหาธิการคณะแห่งพระเยซูเจ้า]

 

 

jcap

เยสุอิตในเอเซีย-แปซิฟิก

www.jcapsj.org

 

  

JRS logo   

   เยสุอิตเพื่อผู้ลี้ภัย เอเซีย-แปซิฟิก

www.jrsap.org

 

 

XH1 

  บ้านเซเวียร์ ก.ท.ม.

Facebook: บ้านเซเวียร์ - Xavier Hall

 

 

7fts1     

   สวนเจ็ดริน เชียงใหม่

www.thesevenfountains.org

 

           

CathStudBkk

   เครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย   

   Facebook: The Catholic Student Network of Thailand

 

 

CathStudentsCNX

   เครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ

   Facebook: Catholic Students in North of Thailand

 

XLC logo

   ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์

  Facebook: Xavier Learning Community