ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ

บ้านเซเวียร์

43 พหลโยธิน ก.ท.ม. 10400

02-354-9091

 

สวนเจ็ดริน

97 ถ. ห้วยแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่

053-892-545

 

ชุมชนการเรียนรู้เซเวียร์/บ้านผู้สมัครคณะฯ

219 หมู่ 8 ต. ท่าข้าวเปลือก อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110

052-020-183