ประวัติความเป็นมา

 จุดเริ่มต้นของคณะเยสุอิตในประเทศสยาม  (ค.ศ. 1607-1767)

 

 

XH pond bricks

 

เมื่อท่านข้ามสะพานข้ามคลองสามเสนเข้าสู่บ้านเซเวียร์แล้ว สิ่งแรกที่ท่านจะสังเกตเห็นได้ชัดก็คือ โบสถ์ เมื่อเข้ามายืนใกล้ๆ ตัวโบสถ์ ประมาณตรงระหว่างกลางของปีกบันไดสองด้านที่จะเข้าสู่ตัวโบสถ์ จะมีสระน้ำเล็กๆ อยู่สระหนึ่ง บนกำแพงเหนือสระน้ำนี้จะมีอิฐสองก้อนขนาดต่างกัน อิฐสองก้อนนี้ถือเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากว่าอิฐก้อนเล็กนั้นได้มาจากซากโบสถ์ของคณะพระเยซูเจ้าที่จังหวัดอยุธยา ส่วนก้อนใหญ่นั้นได้มาจากซากหอคอยของคณะเยสุอิตที่จังหวัดลพบุรี ซากปรักหักพังทั้งสองแห่งนี้ยังคงมีอยู่จนถึงปัจจุบันนี้

 

Ayutthya city old

 

ที่จังหวัดอยุธยา จะมีเนินดินเล็กๆ อยู่บนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งห่างจากตัวจังหวัดปัจจุบันไปทางทิศใต้ประมาณ 2-3 กม. ซึ่งคนแถบนั้นเรียกว่า “บ้านเยสุอิต” บนเนินดินดังกล่าวนี้มีซากของบันไดหินซึ่งเหลือ 2 ขั้น ก้อนอิฐ และอ่างน้ำเสกซึ่งทำด้วยหินและจาก “บ้านเยสุอิต”  ไปทางทิศเหนือไม่ไกลเท่าใดนักจะมีเนินดินเล็กลักษณะคล้ายกันเรียกว่า “บ้านยาโคบิน” คือ บ้านคณะนักบวชดอมินิกัน 

 

Lopburi

 

ที่จังหวัดลพบุรี จะมีซากปรักหักพังอยู่ในป่าทางทิศตะวันออกของทางรถไฟซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดปัจจุบันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ซากปรักหักพังนี้ยังคงมองเห็นได้ชัดเจน มีความสูงประมาณ 8-10 เมตร ชาวบ้านแถบนั้นเรียกว่า “เสาเปาโล” ปัจจุบันยังไม่มีใครบอกได้แน่นอนว่า ซากดังกล่าวนี้เป็นอะไร แต่สันนิษฐานว่าเป็นหอคอยซึ่งใช้เป็นหลักเขตของบ้านของคณะเยสุอิตยสุอิต

 

 

jwot03

 

 

map siam

 

 

แผนที่นี้มาจาก ค.ศ. ที่ 17 เมื่อทูตฝรั่งเศสเข้ามาในเอเซียอาคเนย์เป็นครั้งแรก (ค.ศ. 1685) นำโดย Chevalier de Chaumont พร้อมด้วยสมาชิกของคณะเยสุอิตหกคน

 

jwkr01

 

ใน ค.ศ. 1954 คณะแห่งพระเยซูเจ้าได้กลับมาสู่ประเทศไทยหลังจากที่หายไป 187 ปี (ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาแตก) ครั้งนี้ พระคุณเจ้าหลุยส์ ชอแรน ประมุขแห่งมิสซังกรุงเทพ ได้เรียนเชิญคณะเยสุอิตกลับทำงานในเขตศาสนปกครองของท่าน

 

ทุกวันนี้ คณะเยสุอิตทำงานที่สามเมืองใหญ่ของประเทศไทยปัจจุบัน คือ กรุงเทพ เชียงใหม่ และเชียงราย หน้าต่อไปจะแนะนำให้ท่านรู้จักพันธกิจของคณะฯ ในสมัยปัจจุบัน