บทความ

พรุ่งนี้...เพื่อพระคริสตเจ้า

ในปี ค.ศ.1970 เป็นช่วงยุคเปลี่ยนผ่าน ในช่วงสงครามเย็น มีสงครามที่ประเทศเวียดนาม ได้มีการขยายอำนาจคอมมูนิสต์ เศรษฐกิจโลกที่ผกผัน เป็นช่วงหลังสังคยานาวาติกันที่ 2 เป็นช่วงเวลาที่พระศาสนจักรในประเทศไทยมีการส่งเสริมกระแสเรียกสำหรับการเป็นพระสงฆ์นักบวชชาย-หญิงอย่างแพร่หลาย คณะนักบวชต่างๆได้มีการประกาศรับผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสชีวิตนักบวชผ่านทางวารสารคาทอลิกฉบับต่างๆ คณะเยสุอิตก็เช่นกัน

มากิส ประเทศไทย

มากิส (Magis) คือกลุ่มเยาวชน (อายุ 18-35 ปี) ที่ส่งเสริมให้สมาชิกแต่ละคน ได้มารู้จัก เรียนรู้ และปรับใช้จิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ในชีวิตประจำวัน และชี้ทางให้พวกเขาเข้าใจว่าอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิต และพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความหมาย ผ่านทางความรัก การรับใช้พระเจ้า และการรับใช้ผู้อื่น

ปีฉลองนักบุญอิกญาซีโอ

พวกเราร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับสมาชิกของคณะแห่งพระเยซูเจ้า และดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ในโอกาสเฉลิมฉลองปีนักบุญอิกญาซีโอนี้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2021 เป็นปีระลึกถึงเหตุการณ์ที่ท่านได้รับบาดเจ็บในการต่อสู้ที่เมืองปัมโปลนา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวดังกล่าวได้เป็นจุดเริ่มต้นในการกลับใจของท่าน จากทหารอัศวินสู่ความเป็นนักบุญ ในช่วงปีดังกล่าวนี้ ก็เป็นโอกาสระลึกถึงการเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี การแต่งตั้งเป็นนักบุญของท่านนักบุญอิกญาซีโอและท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์อีกด้วย ซึ่งวันเฉลิมฉลองดังกล่าวจะเกิดขึ้นในวันที่ 12 มีนาคม 2022 และปีแห่งนักบุญอิกญาซีโอ จะสิ้นสุดในวันที่ 31 กรกฎาคม 2022

500 ปีการกลับใจของนักบุญอิกญาซีโอ

การระลึกถึงวันครบรอบ 500 ปี การกลับใจของท่านนักบุญอิกญาซีโอ เริ่มนับตั้งแต่เหตุการณ์การได้รับบาดเจ็บของท่านในระหว่างการสู้รบที่เมืองปัมโปลนา เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 1521 ในขณะที่ท่านได้สู้รบเพื่อป้องกันป้อมปราการปัมโปลนาจากทหารฝรั่งเศส ท่านได้รับบาดเจ็บอย่างสาหัสเนื่องจากโดนกระสุนปืนใหญ่ การบาดเจ็บในครั้งนี้ต้องใช้เวลายาวนานในการพักฟื้น และช่วงเวลาดังกล่าวนี้เองที่ได้นำท่านสู่การกลับใจอย่างแท้จริง คือท่านได้เปลี่ยนจากทหารผู้กล้าเป็นนักบุญ นอกจากนั้นคณะเยสุอิตยังระลึกถึงโอกาสการฉลอง 400 ปี การแต่งตั้งเป็นนักบุญของท่านนักบุญอิกญาซีโอ และท่านนักบุญฟรังซิส เซเวียร์ ในวันที่ 12 มีนาคม 2022 อีกด้วย

คณะแห่งพระเยซูเจ้า

คณะแห่งพระเยซูเจ้าก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1540 โดยนักบุญอิกญาซีโอ แห่งโลโยลา ร่วมด้วยสหายของท่าน พันธกิจของคณะเยสุอิตคือ พันธกิจแห่งความยุติธรรมและการปองดองซึ่งกันและกัน เพื่อให้พี่น้องชายหญิงได้คืนดีกับพระเจ้า กับตนเอง กับผู้อื่น และกับสิ่งสร้างของพระเจ้าด้วย

Subscribe
to Our Newsletter

We are pleased to share the news with you!
(สามารถติดตามข่าวสารของคณะแห่งพระเยซูเจ้า
ด้วยการใส่อีเมลของท่านและกดปุ่ม Subscribe)