บ้านผู้สมัครของคณะเยสุอิต เชียงราย

 

 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 บ้านผู้สมัครของคณะเยสุอิตได้ย้ายจากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปอยู่ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเรียนที่โรงเรียนสันติวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนของอาสนวิหารที่เชียงราย ผู้สมัครประมาณ 30 กว่าคนนี้จะเป็นนักเรียนภาคปกติ และพักด้วยกันที่บ้านผู้อบรมของคณะ ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 ก.ม. จะมีเยสุอิตสองท่านเป็นผู้อบรมและดูแลผู้สมัครเหล่านี้ให้รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่น

 

 

หากท่านสนใจสนับสนุนบ้านผู้สมัครคณะเยสุอิต

กรุณาติดต่อ
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศรายุธ กอนสุภาพ เอส.เจ.
(อธิการบ้านผู้สมัครคณะเยสุอิตในประเทศไทย)
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร +66 92 909 7575