บ้านผู้สมัครของคณะเยสุอิต เชียงราย

 

speaking
CH0012
CH004
Football Friendly Match
CH0011
CH6
CH4
Scarecrow Competition1
CH1
CH007
CH005
CH003
SundayMass
CH006
CH009
Ignatius Feast Day1
Ignatius Feast Day
Scarecrow Competition
CH2
on going formation
CH008
CH001
CH010
CH5
CH002
CH3

 

เมื่อเดือนกรกฎาคม 2020 บ้านผู้สมัครของคณะเยสุอิตได้ย้ายจากอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปอยู่ที่เชียงแสน จังหวัดเชียงราย และเรียนที่โรงเรียนสันติวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนของอาสนวิหารที่เชียงราย ผู้สมัครประมาณ 30 กว่าคนนี้จะเป็นนักเรียนภาคปกติ และพักด้วยกันที่บ้านผู้อบรมของคณะ ซึ่งห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 ก.ม. จะมีเยสุอิตสองท่านเป็นผู้อบรมและดูแลผู้สมัครเหล่านี้ให้รู้จักรักและรับใช้ผู้อื่น 

 

 

 

หากท่านสนใจสนับสนุนบ้านผู้สมัครคณะเยสุอิต

กรุณาติดต่อ
คุณพ่อดอมินิก ซาวีโอ ศรายุธ กอนสุภาพ เอส.เจ.
(อธิการบ้านผู้สมัครคณะเยสุอิตในประเทศไทย)
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทร +66 92 909 7575