สวนเจ็ดริน เชียงใหม่

 

 

7ftsStud-7
7fts4
7fts2
7ftsStud-2
7fts1
7ftsStud-1
7fts-1
7fts-2
7ftsStud-6
Montserrat_3
7FtsStud-3
Montserrat_2
7fts-4
Montserrat_1
7ftsGlass
7fts-3
7fts5

 

 

 

สวนเจ็ดรินเป็นบ้านเข้าเงียบของคณะเยสุอิตในประเทศไทย (www.thesevenfountains.org) สวนเจ็ดรินเป็นสถานปฏิบัติธรรม นำโดยคณะเยสุอิต ยินดีต้อนรับทุกคนที่มีจิตประสงค์แสวงหาพระเจ้าเพื่อชีวิตใฝ่ธรรมที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทางของการปฏิบัติจิตของนักบุญอิกญาซีโอแห่งโลโยลาเป็นหลัก สวนเจ็ดรินเป็นศูนย์กลางของเครือข่ายนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือของประเทศไทย เป็นการงานตั้งแต่แรกของสวนเจ็ดรินใน ค.ศ. 1965